Jeg vil bestille vask


 

 

 

Jeg ønsker sengeklær/håndklær vasket :
 
Jeg ønsker mine gardiner vasket :
Jeg ønsker vask av kjøleskap :
Jeg ønsker varmvannstank og strøm slått på :