Ting relatert for utlendinger bosatt i TyrkiaHvordan drift av komplekser fungerer i Tyrkia?

Sameie betyr "Site Yönetimi" på Tyrkisk. Sameiet organiseres av Forvaltningsloven nr:634. Når noen kjøper en eiendom i et kompleks / sameie, godtar du å følge reglene for forvaltningsplanen på skjøtet for komplekset. Når du mottar ditt skjøte, kan du be om din plan fra utbygger eller eiendomsmegler. Vanligvis er forvaltningsplanen en standardtekst, hvis det ikke er skreddersydd utarbeidet av utbygger.

 

Etablering av sameie samt holde generalforsamlinger.

Når du kjøper en eiendom fra en ny bygning, etablerer gode byggefirmaer sameiet. Hvis ikke, må du samarbeide med dine naboer. For å opprette et sameie, skal et møte holdes av alle grunneiere. Her er trinnene etter loven

 

Forbereding av Agenda og sende ut invitasjoner til Generalforsamling.

Skriver alle punkter om hva som bør diskuteres på møtet som (å etablere drift , velge styremedlemmer, bestemme vedlikeholdsavgift, bestemme vaktmester eller nattevakts regler, etc) ifølge den tyrkiske forvaltningsloven kan man ikke ta en beslutning på møte hvis saken ikke er satt opp på sakslisten og invitasjon. Du må invitere eiere med møte adresse og tid for møte.

 

Bestemme dato for Generalforsamling.

Du må erklære to møtedatoer hvis flertallet av grunneiere (flertallet er 51%) ikke deltar på første møte. Det andre møtet kan angis etter 7 dager fra første møtedato. På andre møtet er flertall ikke obligatorisk lenger.

 

Invitasjon til Generalforsamling .

En invitasjon med saksliste skal leveres til alle grunneiere. Én kopi kan du henge på komplekset eller i bygningens innganger hvor alle kan se. Det er to måter å levere invitasjoner;

1- Disse invitasjoner kan leveres til grunneiere mot en signatur på "Invitasjon levering ark"
2- Hvis eiendommen er tom, leid av en leietaker eller det er ikke mulig å nå til eieren, må du sende invitasjonen med "registrert og svar betalt brev". Driftselskap holder dokumentene som viser at alle eierne er invitert til møtet.

 

Første Møte.

Du kan forberede "Vedtaks Bok" før møtet. Klargjør et dokument "Tilstedeværelse av møtet " hvor alle møtedeltakere skal signere hvis de er tilstede på møtet. Hvis flertallet kommer på erklært tid og sted, kan møtet begynne; Hvis ikke skal det andre møtet holdes.

 

Andre Møte om nødvendig.

Det er ikke lenger påkrevd flertall for å holde møtet. Selv om det kun er en eier tilstede, og alle invitasjoner er sendt ut korrekt. Så kan denne eier ta alle avgjørelser. Alle avgjørelser må taes med minimum 51% av de eiere tilstede på møtet. Etter at sameiet er opprettet, er lederen autorisert til januar. Det er viktig å skrive detaljerte oppgaver som leder kan ta i beslutnings boken som f.eks bankkonto åpning / administrasjon, gi fullmakt til advokat om nødvendig, opptrer på SGK (forsikrings myndighet) og skattekontoret. Etter møtet må deltakere signere møtets beslutninger. Det blir så satt fast til beslutnings boken. På notarius publicus får valgte styreleder sin juridiske autorisasjon på vegne av sameiet.