Turkissa oleskeleviin ulkomaalaisiin liittyviä asioitaKuinka taloyhtiön johtaminen toimii Turkissa?

Taloyhtiön johto tai omistajien yhdistys tarkoittaa "Site Yönetimi" turkiksi. Omistajien yhdistys on Commonhold Property Law no:634 organisoima. Jokainen,joka ostaa asunnon taloyhtiöstä ,hyväksyy hoitosuunnitelman noudattamisen omistuskirjan allekirjoittessaan maa-ja kiinteistörekisterin pääosastolla . Voitte kysyä kiinteistön hoitosuunnitelmaa kun vastaanotatte omistusoikeuskirjanne. Yleensä hoitosuunnitelmassa on standardi teksti ellei sitä ole räätälöity rakennuttajan toimesta.

 

Taloyhtiön hallituksen perustaminen ja kokouksen pitäminen

Ostaessanne asunnon uudesta rakennuksesta, hyvät rakennusyhtiöt perustavat hallituksen. Jos ei, teidän täytyy tehdä yhteistyötä naapureidenne kanssa. Perustaaksenne hallituksen, kokous tulisi pitää kaikkien asunnonomistajien kesken. Tässä ovat lainmukaiset vaiheet;

 

Kokouskutsun valmistaminen ja kutsuminen hallituksen kokoukseen

Kirjoittakaa kaikki aiheet joista kokouksessa tulisi keskustella (esim. hallituksen perustaminen,hallituksen jäsenten valinta,ylläpitokulujen määrittäminen,talonmiehen tai vartioinnin töiden määrittäminen jne.) noudattaen Commonhold Property lakia,sillä ette voi tehdä päätöksiä kokouksessa ellei niitä ole mainittu esityslistalla ja kutsussa.Teidän täytyy kutsua omistajat molempiin kokouksiin ja kutsuissa tulee mainita kokouspaikan osoite ja kokouksen ajankohta.

 

Kokouspäivän määrittäminen

Teidän täytyy ilmoittaa kaksi kokouspäivämäärä siltä varalta jos enemmistö (enemmistö on 51%) asunnonomistajista ei osallistu ensimmäiseen kokoukseen. Seuraavan kokouksen voi sopia pidettäväksi 7 päivää ensimmäisen kokouksen jälkeen. Toisessa kokouksessa enemmistön läsnäolo ei ole enää merkityksellistä.

 

Laillinen kutsu

Kutsu esityslistan kanssa tulee toimittaa kaikille asunnonomistajille. Yhden kopion voitte asettaa taloyhtiön tai rakennuksen sisäänkäynnin ilmoitustaululle jossa se on kaikille helposti nähtävillä. Valitettavasti, se riittää. On kaksi tapaa toimittaa kutsut;

1- Kutsut voidaan toimittaa asunnonomistajalle allekirjoitusta vastaan
2- Jos asunto on tyhjä, vuokrattu tai omistajaa ei ole mahdollista tavoittaa, teidän täytyy lähettää kutsu postiennakkokirjeenä. Kirjeiden lähettämisen jälkeen, säilyttäkää kirjeiden rekisteröintitodistukset hallituksen kirjanpidossa osoittaaksenne, että kaikki omistajat on todella kutsuttu.

 

Ensimmäinen kokous

Voitte valmistella päätöskirjan ja kirjanpidon ennen kokousta. Valmistakaa lista paikalla olijoista johon jokainen kokoukseen osallistunut voi laittaa allekirjoituksensa. Jos enemmistö saapuu ilmoitettuun aikaan ja paikkaan, kokous voi alkaa. Jos ei, pidetään toinen kokous.

 

Toinen kokous jos on tarpeen

Asunnon omistajien enemmistö ei ole enää pakollista. Vaikka olisi yksi asunnonomistaja paikalla ja kaikki kutsut on oikein tehty,voit tehdä kaikki päätökset itse.Kaikki päätökset tulee tehdä 51% osallistujien äänillä. Kun taloyhtiön hallitus on perustettu, isännöitsijä on valtuutettu tammikuuhun asti. On tärkeää luetella isännöitsijän valtuudet yksityiskohtaisesti päätöspöytäkirjaan kuten: pankkitilin avaaminen/hallinta, valtakirjan antaminen asianajajalle, valtuus toimia SGK: lla(vakuutusyhtiö) ja verotoimistossa. Kokouksen jälkeen osallistujien tulee allekirjoittaa kokouksessa tehdyt päätökset. Se säilyy päätöspöytäkirjassa. Valittu isännöitsijä saa notaarilla laillisen valtuutuksensa taloyhtiön puolesta.